Toegankelijkheid sociale regelingen

Samen met de gemeente onderzoekt de participatieraad of inwoners die een beroep willen doen op de sociale regelingen van Beverwijk, goed de weg kunnen vinden binnen de gemeentelijke organisatie. Dit noemen we de toegang tot het sociale domein.

Een werkgroep heeft dit in het verleden [wanneer?] onderzocht met als resultaten: