Eenzaamheid

Eenzaamheid

Eenzaamheid De coronapandemie heeft ongetwijfeld grotere eenzaamheid onder sommige groepen veroorzaakt.  De participatieraad heeft in 2021 in de werkgroep Jeugd aandacht besteed aan de specifieke vereenzaming onder jongeren en heeft bij de gemeente gepleit voor een...
Inburgering

Inburgering

Inburgering Deze werkgroep is opgericht in 2020 en bestaat uit 3 leden van participatieraad Beverwijk, een bibliotheekmedewerker met aandachtsgebied basisvaardigheden (taal, digitaal, rekenen, computer) en een medewerker van de gemeente uit het sociale domein. In 2020...
Thuis in Oosterwijk

Thuis in Oosterwijk

Thuis in Oosterwijk Thuis in Oosterwijk is een langlopend project om de woon- en leefkwaliteit in de wijk Oosterwijk te verbeteren. Vanaf 2019 werken we daarin actief samen met inwoners, gemeente, betrokkenen en partners zoals handhaving, het sociaal team,...
Dorpsplan Wijk aan Zee

Dorpsplan Wijk aan Zee

Dorpsplan Wijk aan Zee Kansen voor welzijn, zorg en sport in het dorp De indruk bestond dat de inwoners van Wijk aan Zee niet tevreden waren over de voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg en sport. Daarom is in 2019 onderzoek gedaan naar de behoeften op dat...